Home Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat


 

SELECȚIE ANGAJARE

pentru

Contractul de cercetare HyBioElect

 


 

CorrBioMat: 22 iulie – 1 august

Vizită de lucru în cadrul proiectului bilateral 702 / 30-04-2013.

   

                    La Centrul de Cercetare Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme electrochimice (CC-ITES) din cadrul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului (FIMM), în perioada 22 iulie – 01 august 2013, are loc o întâlnire de lucru în cadrul proiectului bilateral (România - UDJG – Franţa - ECP) nr. 702 / 30-04-2013: Tribocoroziunea biomaterialelor şi a straturilor micro şi nanostructurate in medii specifice. (Tribocorrosion de biomatériaux et de dépôts micro et nano structurés dans des milieux spécifiques). Acronim – CorrBioMat.

                   La intâlnirea de lucru, din mediul academic internaţional, participă profesorii:

  • Pierre PONTHIAUX de la Ecole Centrale Paris – franţa, Doctor Honoris Causa al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi şi

  • Jean-Pierre CELIS de la Katholieke Universiteit Leuven – Belgia (afiliat ECP) – Doctor Honoris Causa al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi.

Director proiect – Prof Dr Lidia Benea.


 

ADMITERE DOCTORAT 2013

 


NOUăţi (News)

Proiecte DE cercetare

(Research Projects)

DIRECTOR: Prof dr Lidia BENEA

în derulare şi câştigate la competiţiile din  2012

 

 

2013-2014: Director proiect - Prof. Dr. Lidia BENEA.

Cooperari bilaterale - Programul de actiuni integrate Romania - Franta

Competiţia 2012.

Tribocoroziunea biomaterialelor şi a straturilor micro şi nanostructurate in medii specifice (FBF).

(Tribocorrosion of biomaterials and micro- nano-structured coatings, in specific environments).

Acronim: CorrBioMat

 

2013-2016: Director proiect - Prof. Dr. Lidia BENEA.

Competiţia 2012. PNII – PCE IDEI:

New hybrid (inorganic-organic) functionalization of biomaterials (metals alloys) surfaces with functional molecules by electrochemical techniques.

(Noi functionalizari hibride (anorganic – organic) a suprafetelor biomaterialelor (metale, aliaje) cu molecule bioactive prin tehnici electrochimice),

Acronim: HyBioElect

 

2012-2015: Director proiect.

Proiect cercetare  câştigat la competiţia din 2011.

Bilateral S&T cooperation between CEA and IFA,

call october 3, 2011.

Bilateral jointly financed by CEA (France) and IFA (Romania).

Suprafeţe funcţionale obţinute prin electrodepunerea nanofazelor disperse ceramice cu metale (Co, Ni, Zn, Cu) pentru creşterea rezistenţei la coroziune şi tribocoroziune pentru industria nucleară.

Acronim: NanoSurfCorr.

Fireworks exploding in the sky

Prof. Dr. Lidia Benea

Lidia.Benea@ugal.ro


 

OASPEŢI DE SEAMĂ LA CC-ITES – FMSMM.

La Centrul de Cercetare Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice (CC-ITES) din cadrul Facultăţii de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu , în perioada 4 – 7 decembrie 2012, a avut loc o întâlnire cu profesorii:


Prof. Dr. Philippe MARCUS, Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces CNRS-ENSCP, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, France - Doctor Honoris Causa al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi.
Prof. Dr. Jean Bernard GUILLOT, Laboratoire Genie des Procédées et Matériaux, Ecole Centrale Paris, France - Doctor Honoris Causa al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi.


Această întâlnire este programată ca activitate de formare prin cercetare a Şcolii doctorale Ingineria Materialelor şi Nanotehnlogii şi a Centrului de cercetare CC- ITES.

S-a discutat participarea grupului CC-ITES la apelurile de proiecte internaţionale FP7 şi în special propunerea de proiect de cercetare bilateral ANCS (RO) – ANR (FR).
Cei doi profesori au facut parte şi din comisia de referenţi oficiali la susţinerea publică a tezei de doctorat:

INFLUENŢA TRATAMENTELOR ELECTROCHIMICE A SUPRAFEŢELOR (STRATURI NANOCOMPOZITE ÎN MATRICE DE NICHEL) ASUPRA REZISTENŢEI LA COROZIUNE ŞI UZURĂ
(INFLUENCE OF SURFACE ELECTROCHEMICAL TREATMENT (NANOCOMPOSITE COATINGS IN NICKEL MATRIX) ON RESISTANCE TO CORROSION AND WEAR),


Doctorand: Ing. Adina – Ionica PAVLOV.
Coordonatori ştiinţifici: Prof. Dr. Lidia BENEA şi Prof. Dr. Jean-Pierre CELIS.
 


          În perioada 12-14 mai 2011,

CENTRUL DE COMPEţENTE

INTERFEŢE - TRIBOCOROZIUNE şI SISTEME ELECTROCHIMICE,

a participat la

SALONUL REGIONAL AL CERCETARII – GALATI ‘2011
EDITIA A IV-A

cu un stand amenajat, în care, în 4 postere, a fost  prezentată activitatea științifică a centrului și domeniile de cercetare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat

 

Copyright © 2009 CC-ITES, Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
webmaster: sbalint@ugal.ro, Last modified: 01/25/10