Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat

 

Best Speaker Award la SGEM 2018

pentru Prof. Dr. Chim. Lidia BENEA,

 Director școala doctorală de știinţe Fundamentale și Inginerești (SDSFI).


CENTRUL DE COMPETENȚE

INTERFEŢE - TRIBOCOROZIUNE şI SISTEME ELECTROCHIMICE,

 

Centrul de Compentenţe Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice (CC-ITES) este un centru multidisciplinar, instituţionalizat în cadrul Facultăţii de Inginerie (departamentele: INGINERIA MEDIULUI ŞI SISTEME TEHNOLOGICE METALURGICE ŞI ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR)

Centrul de Cercetare CC-ITES are două laboratoare principale, respectiv Laboratorul de Electrochimie şi Coroziune (LEC), care este amplasat în corpul M, sala AN 012 şi Laboratorul Electrochimie Aplicată în Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi a Mediului (LEASIMM) care este amplasat în corpul M, sala AN 004.

Centrul de Cercetare derulează activităţi de cerceatare multidisciplinară, fundamentală şi aplicativă atât pe plan naţional cât şi internaţional în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor avansate.

Structura de conducere a centrului de cercetare:

 

-   Director general:              Prof. dr. Lidia Benea

-   Director ştiinţific:              S.l. dr. Alina - Crina Ciubotariu

-   Director executiv:             Conf. dr. ing. Viorel Drăgan

DOMENII DE CERCETARE

Domeniu:       ştiinţa şi ingineria materialelor.

Subdomeniu: ştiinţa şi ingineria materialelor avansate.

 Direcţii (Tematici) de cercetare interdisciplinare:

 • Electrochimie aplicată materialelor, nanomaterialelor şi mediului (metode electrochimice).

 • Nanoelectrochimie de la sinteza nanomaterialelor la funcţionalizare suprafeţelor prin nano şi micro straturi. 

 • Biomateriale si biostraturi. Modificarea suprafeţelor biomaterialelor pentru absorbţia proteinelor sau pentru împiedicarea formării şi creţerii biofilmelor. (Obţinere, caracterizare).

 • Nanomateriale şi nanostraturi: metale, aliaje, polimeri şi straturi compozite. Obţinere prin tehnici electrochimice. Caracterizare proprietăti.

 • Modificarea suprafeţei materialelor pentru creşterea duratei de viată a acestora.

 • Cinetica şi mecanismul proceselor de electrocristalizare şi co-depunere.

 • Degradarea (deteriorarea) materialelor (coroziune, tribocoroziune, biocoroziune).

 • Mecanismul degradării materialelor. Mecanismul şi cinetica pasivării, degradării şi repasivării suprafeţelor funcţionale.

 • Procese chimice, electrochimice şi biochimice la interfaţă.

 • Tehnici stereolitografice, prototipare rapidă – studiul interacţiunilor şi proceselor.

 • Fenomene de suprafaţă şi interfaciale în procesele de protecţie a mediului

Domenii de aplicare a rezultatelor cercetării

 •   Metalurgie.

 •   Industria chimică şi petrochimică.

 •   Biomedicină.

 •   Mediu.

 •   Suprafeţe Nano şi Micro Structurate pentru procese catalitice şi electrocatalitice.

 •   Nano straturi pentru controlul formării şi creşterii biofilmelor.

 •   Suprafeţe modificate pentru creşterea durabilităţii.

 •   nanostraturi funcţionale pentru energie.

 •   Controlul proceselor de degradare complexă a materialelor (Tribocoroziune,  biocoroziune) în medii specifice de exploatare.

 •  Tratamente de suprafaţă pentru protecţia şi restaurarea obiectelor de artă.

 •  Prototipare prin stereolitografie.

 

Să conectăm Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Avansate

cu Medicina, Sănatatea şi Mediul!

 

Să întoarcem Procesele de Degradare a Materialelor

spre Protecţia lor, a Noastră şi a Mediului Înconjurător!

 

       CONTACT

Prof. univ. Dr. Lidia BENEA

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie

Str. Domnească nr. 111,

Corp M, Sala M 012,

Galaţi cod 800201.

Tel/Fax:  40 236 460754,

Mobil:    +40 744216277.

E-mail: Lidia.Benea@ugal.ro

 

 

 

Proiecte în derulare:

 

1. Nanosurfcor

2. Hybioelect

3. Corrbiomat

 

 

 

 

Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat

 

Copyright © 2009 CC-ITES, Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
webmaster: sbalint@ugal.ro, Last modified: 01/25/10