Home Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat


 

 

1. Laborator: ELECTROCHIMIE APLICATĂ ÎN ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ŞI A MEDIULUI.

Laboratorul de Electrochimie Aplicată în ştiinţa Materialelor şi a Mediului (LEASIMM), cu o suprafaţă de 48 m2, este amplasat în corpul M, sala AN 004 în clădirea Facultăţii de Inginerie, Centrul de Competenţe (Cercetare): interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice (CC-ITES).

Laboratorul este prevăzut pentru aplicaţii de laborator şi cercetare: Lucrări de cercetare pentru: Licenţă, Master şi Doctorat.

Laborator aferent proiectelor de cercetare in domeniu, cursurilor de masterat în domeniu, lucrări de disertaţie şi proiectelor de cercetare de doctorat.

Laboratorul de cercetare este dotat cu aparate şi echipamente electrochimice şi calculatoare pentru: cercetări fundamentale şi aplicative in domeniul ştiinţei. (DETALII AICI)

2. Laborator: ELECTROCHIMIE şi COROZIUNE

Laboratorul de Electrochimie şi Coroziune, cu o suprafaţă de 48 m2, este amplasat în corpul M, sala AN 012 în clădirea Facultăţii de Inginerie, Centrul de Competenţe (Cercetare): interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice (CC-ITES).

Laboratorul este prevăzut pentru aplicaţii de laborator şi cercetare: Lucrări de Licenţă, Master şi Doctorat.

Laborator aferent proiectelor de cercetare in domeniu, cursurilor de masterat în domeniu, lucrări de disertaţie şi proiectelor de cercetare de doctorat. (DETALII AICI)

3. Laborator: sisteme membranare pentru filtrare şi nanofiltrare (DETALII AICI)

4. Laborator: CARACTERIZARE NEDISTRUCTIVĂ ŞI DISTRUCTIVĂ A MATERIALELOR (DETALII AICI)

 

 

 

 

Home Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat

 

Copyright © 2009 CC-ITES, Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
webmaster: sbalint@ugal.ro, Last modified: 01/25/10