Home Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat


 

Organizarea CC - ITES:

          Centrul de cercetare este condus de un director General (L. Benea), un director ştiinţific (Alina - Crina Ciubotariu ) şi un director executiv (V. Drăgan). (vezi organigrama). Responsabil pagina web: Conf. Dr. Simion Ioan BALINT

Membrii de bază sunt din Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, dar având un caracter multidisciplinar are ca membri asociaţi specialişti şi de la alte facultăţi. Centrul are posibilităţi de colaborare internă (alţi membri ai universităţii) sau colaborare la nivel naţional şi internaţional, conform acordurilor încheiate.

Centrul are 6 grupuri de lucru (WG) organizate în 6 laboratoare, astfel

WG1:              Electrodepuneri nano si Micro Structurate (LENMS).

                                    (Sisteme nano şi microcompozite).

 WG2:              Interfeţe, Coroziune, Biocoroziune şi Tribocoroziune (LICBT).

 WG3:             Controlul suprafeţelor şi interacţiuni cu mediul de aplicare (LCSIMA).

 WG4:              Prototipare rapidă şi stereolitografie (LTRS).

 WG5:              Procese chimice, electrochimice şi biochimice la interfaţă (LPCEBI).

 WG6:              Chimia suprafeţelor şi analize chimice (LCSAC).

 

 

Home Organizare Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Servicii Proiecte Doctorat

 

Copyright © 2009 CC-ITES, Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
webmaster: sbalint@ugal.ro, Last modified: 01/25/10