Organizare Domenii Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Proiecte Doctorat


CENTRUL DE COMPETENȚE

INTERFEŢE - TRIBOCOROZIUNE şI SISTEME ELECTROCHIMICE,

 

Centrul de Compentenţe Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice (CC-ITES) este un centru multidisciplinar, instituţionalizat în cadrul Facultăţii de Inginerie (departamentele: INGINERIA MEDIULUI ŞI SISTEME TEHNOLOGICE METALURGICE ŞI ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR)

Centrul de Cercetare CC-ITES are două laboratoare principale, respectiv Laboratorul de Electrochimie şi Coroziune (LEC), care este amplasat în corpul M, sala AN 012 şi Laboratorul Electrochimie Aplicată în Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi a Mediului (LEASIMM) care este amplasat în corpul M, sala AN 004.

Centrul de Cercetare derulează activităţi de cerceatare multidisciplinară, fundamentală şi aplicativă atât pe plan naţional cât şi internaţional în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor avansate.

Structura de conducere a centrului de cercetare:

 

-   Director general:              Prof. dr. Lidia Benea

-   Director ştiinţific:              S.l. dr. Alina - Crina Ciubotariu

-   Director executiv:             Conf. dr. ing. Viorel Drăgan

Să conectăm Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Avansate

cu Medicina, Sănatatea şi Mediul!

 

Să întoarcem Procesele de Degradare a Materialelor

spre Protecţia lor, a Noastră şi a Mediului Înconjurător!

 

       CONTACT

Prof. univ. Dr. Lidia BENEA

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie

Str. Domnească nr. 111,

Corp M, Sala M 012,

Galaţi cod 800201.

Tel/Fax:  40 236 460754,

Mobil:    +40 744216277.

E-mail: Lidia.Benea@ugal.ro

 

 

 

Proiecte în derulare:

 

1. Nanosurfcor

2. Hybioelect

3. Corrbiomat

 

 

 

 

Organizare Domenii Anunțuri Echipa Laboratoare Workshops Proiecte Doctorat

 

Copyright © 2009 CC-ITES, Universitatea "Dunarea de Jos" Galati
webmaster: sbalint@ugal.ro, Last modified: 01/25/10